031 3380 4882 - 5
0913 404 7020 (مهدی)

تماس با گروه صنعتی سپه کار

نقشه سپه کار در گوگل مپ

نشانی: اصفهان، منطقه صنعتی محمودآباد، مقابل پالایشگاه نفت، خیابان شماره ۲۴، پلاک ۲۸
تلفن: ۳۳۸۰۴۸۸۲-۰۳۱
الی ۵