031 3380 4882 - 5
0913 404 7020 (مهدی)

خمیر گیر ساده یا چنگالی

خمیر گیر ساده

خمیرکن یا خمیر گیر یا همزن نانوایی مناسب‌ترین گزینه برای تهیه‌ی خمیر نان‌های غیر حجیم است.

ظرفیت‌ها

این خمیر گیرها در ظرفیت‌های ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۲۰، ۱۸۰ و ۲۴۰ کیلوگرم خمیر تولید می‌شوند.