نمایشگاه شیرینی و شکلات 22 تا 25 شهریور ، سالن 41 ، غرفه 12